Număr de contact 0753400892

Termeni și condiții

<html> <head> <title></title> </head> <body> <h1> </h1> <p> </p> <p> Acest document se refera la conditiile de utilizare a website-ului www.globaltour.ro, care este detinut si administrat de SC CONTMIRTRANS GLOBAL SRL.</p> <p>    Accesand sau utilizand website-ul www.globaltour.ro, sunteti de acord cu termenii si conditiile de mai jos:</p> <p>- sunteti responsabil financiar pentru toate tranzactiile efectuate in contul sau in numele dvs.</p> <p>- garantati veridicitatea datelor furnizate despre dvs. sau membrii familiei dvs. </p> <p>- nu veti utiliza www.globaltour.ro in scopuri speculative, generare de rezevari false sau frauduloase</p> <p>- nu veti transmite materiale politice, pornografice, rasiste sau a alte materiale care contravin legii</p> <p>- nu veti altera, copia, distribui, vinde, afisa, licentia sau reproduce continutul site-ului cu exceptia utilizarii in scop personal si necomercial a unei singure copii a informatiei continuta in site</p> <p>   Scopul utilizarii site-ului www.globaltour.ro este obtinerea de informatii privind ofertele si programele turistice ale agentiei Global Tour Agency, informatii despre destinatiile promovate, abonare la newsletter, achizitionare de produse Global Tour Agency, rezervari, precum si suport live sau prin e-mail, etc.</p> <p>    Global Tour Agency actioneaza si ca agent pentru terti furnizori, cum sunt: liniile aeriene, hoteluri, companii de inchiriat masini, precum si alti Furnizori de Servicii Turistice - denumiti in continuare Furnizori. Global Tour Agency nu-si asuma nici o responsabilitate pentru produsele si serviciile turistice oferite de Furnizori si nu garanteaza in nici un fel acuratetea sau calitatea produselor si a serviciilor reflectate pe acest Site.</p> <p>    Materialele prezentate in cadrul website-ului www.globaltour.ro si eventualele informatii transmise prin intermediul postei electronice sunt proprietatea Global Tour Agency sau a partenerilor sai din acest proiect, dupa caz, si sunt protejate prin drepturi de autor, drepturi de marca si alte drepturi de proprietate intelectuala.</p> <p>    Orice rezervare efectuata pe Site va fi considerata drept intentia dvs. de a achizitiona un anumit produs sau serviciu turistic. Daca cererea dvs. va fi acceptata, veti primi un e-mail de confirmare de la Global Tour Agency si va intra in vigoare Contractul cu Turistul. </p> <p>    Toate serviciile turistice publicate pe Site sunt in functie de disponibilitatea Furnizorilor. Termenii si conditiile Furnizorului (incluzand regulile de transport al pasagerilor impus de liniile aeriene) se vor aplica aditional Termenilor si Conditiilor acestui Site. Termenii Furnizorilor pot include prevederi referitoare la diferite proceduri de plata, obligatii, anulari, modificari ale rezervarilor si restituiri de bani (daca este cazul) ori restrictii de alta natura. Unele companii aeriene pot impune taxe suplimentare. Global  Tour Agency nu este responsabila pentru costurile care pot sa apara in momentul transferurilor de la un aeroport / terminal la altul. De asemenea unele hoteluri pot colecta diferite taxe locale.  </p> <p>    Anularea sau modificarea serviciului rezervat sau achizitionat se va face in functie de Termenii si Conditiile fiecarui Furnizor. In cazul in care doriti anularea sau modificarea unui serviciu rezervat sau achizitionat, este responsabilitatea dvs. de a informa in scris sau telefonic Global Tour Agency despre intentiile dvs. In anumite cazuri este posibil sa nu puteti anula / modifica anumite servicii turistice sau va trebui sa respectati anumite cerinte pentru aceste actiuni. Global Tour Agency sau Furnizorul accepta cereri scrise. Global Tour Agency sau Furnizorul nu pot anula / modifica serviciul turistic inainte de a primi cererea dvs ferma.</p> <p>    In eventualitatea modificarii unei rezervari (incluzand, dar fara a se limita, anulari, restituiri de sume, schimbari de nume), Global Tour Agency isi rezerva dreptul de a aplica anumite taxe pentru a acoperi costurile administrative care pot rezulta din aceasta actiune. Aceste taxe difera fata de taxele impuse direct de catre Furnizor. </p> <p>    In functie de termenii si de conditiile impuse de hoteluri, la momentul rezervarii vi se poate cere plata integrala sau partiala a serviciului rezervat, iar plata va fi efectuata in contul Global Tour Agency, al hotelului sau al reprezentantului acestuia. In anumite cazuri, detaliile cartii dvs. de credit pot fi transferate catre Furnizor. Furnizorul in cauza va prelua platile pentru rezervarile dvs. </p> <p>    Global Tour Agency sau Furnizorul nu-si asuma nici o obligatie de a emite biletele, voucher-ul sau alte documente de calatorie in cazul neplatii integrale a serviciilor comandate. In orice situatie, sunteti responsabil pentru plata sumelor aferente serviciilor turistice comandate. </p> <p>    Global Tour Agency sau Furnizorul isi rezerva dreptul de a incasa suplimentar orice taxe (sau comisioane) care pot sa apara la momentul rezervarilor. In acest caz, veti fi informat despre comisioanele aplicabile. </p> <p>    Prin acordul Dvs. exprimat prin accesarea si utilizarea www.globaltour.ro, datele cu caracter personal si orice alte informatii furnizate de Dvs. pot fi prelucrate si utilizate de Global Tour Agency in orice activitati si scopuri legate de marketing.</p> <p>    Site-ul www.globaltour.ro este un site cu continut informativ. Global Tour Agency nu isi asuma nici o responsabilitate cu privire la corectitudinea si exactitatea acelor informatii. Global Tour Agency nu garanteaza in nici un fel, explicit sau implicit, realitatea, actualitatea si integralitatea datelor si informatiilor prezentate pe site. Eventualele neconcordante sau erori care pot aparea la un moment dat intre continutul site-ului si informatiile reale nu implica nici o raspundere, de orice natura, pentru Global Tour Agency. Datele si informatiile accesibile publicului pe acest site nu constituie recomandari, garantii, consultanta sau angajament din partea Global Tour Agency.</p> <p>    Global Tour Agency nu va putea fi tinuta raspunzatoare fata de nici o persoana/entitate pentru nici un fel de daune care ar rezulta, direct sau indirect, din utilizarea site-ului www.globaltour.ro sau ca urmare a oricarei erori sau omisiuni.</p> <p>    Global Tour Agency poate aduce modificari termenilor si conditiilor de utilizare, fara a anunta acest lucru anterior in continutul site-ului. Va rugam, deci, sa recititi termenii si conditiile de utilizare de fiecare data cand accesati sau utilizati acest site. Utilizarea site-ului de catre dumneavoastra, ulterior modificarii acestor termeni, constituie acceptarea de catre dumneavoastra a termenilor si conditiilor modificate. </p> <p>    Acest site poate contine linkuri catre diverse site-uri. Atunci cand accesati aceste site-uri, va aflati implicit in afara site-ului www.globaltour.ro si aveti obligatia de a respecta termenii si conditiile de utilizare a noilor site-uri accesate.</p> <p>    Aceste reguli sunt in conformitate cu legislatia romana in vigoare. Incalcarea prevederilor acestui document constituie o violare a drepturilor Global Tour Agency si poate atrage raspunderea civila, contraventionala sau, dupa caz, penala a persoanei in culpa. Conflictele aparute in legatura cu termenii de utilizare a site-ului vor fi supuse spre solutionare instantelor judecatoresti.  </p> <p>Confidentialitatea datelor :</p> <p>Prin acordul Dvs. exprimat prin accesarea si utilizarea www.globaltour.ro datele cu caracter personal si orice alte informatii furnizate de Dvs. pot fi prelucrate si utilizate de S.C. CONTMIRTRANS GLOBAL S.R.L. in orice activitati si scopuri legate de marketing si in scopul realizarii de baze de date si utilizarea acestora oricare ar fi ele.</p> <p>Conform cerintelor Regulamentului(UE) Parlamentului European si al Consiliului nr.679/27.04.2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, in privinta acestui site, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra ori o alta persoana sunt administrate, in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, de catre S.C. Contmirtrans Global S.R.L., operator de date cu caracter personal inregistrat sub nr. 0020447. Scopul colectarii datelor este: furnizarea de bunuri si servicii.</p> <p>Sunteti obligat sa furnizati unele dintre aceste date:</p> <p>Conform Regulamentului(UE) Parlamentului European si al Consiliului nr.679/27.04.2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date , beneficiati de urmatoarele drepturi:</p> <p>-           <em>dreptul la informare si acces</em> – inseamna ca persoanele vizate pot solicita informatii privind activitatile de prelucrare ale datelor cu caracter personal si ca aveti dreptul de a obtine o confirmare din partea noastra ca prelucram sau nu datele dumneavoastra, iar daca da, sa va oferim acces la aceste date precum si informatii despre cum sunt prelucrate;</p> <p>-           <em>dreptul la portabilitate</em> – se refera la faptul ca puteti primi datele personale intr-un format structurat, care poate fi citit automat si la dreptul ca acestea pot fi transmise direct altui operator;</p> <p>-           <em>dreptul la opozitie</em> – vizeaza dreptul de a te opune prelucrarii datelor personale atunci cand aceasta deserveste un interes public ori un interes legitim al nostru;</p> <p>-           <em>dreptul de rectificare</em> – se refera la corectarea fara intarzieri nejustificate, a datelor personale inexacte;</p> <p>-           <em>dreptul la stergere/dreptul de a fi uitat</em> – inseamna ca ai dreptul sa iti stergem datele colectate fara intarzieri nejustificate, in oricare din urmatoarele situatii: nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, ti-ai retras consimtamantul si nu exista alt temei juridic pentru prelucrare, te opui prelucrarii, datele au fost colectate ilegal, datele trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale, colectarea s-a facut cu oferirea de servicii ale societatii informationale;</p> <p>-           <em>dreptul la restrictionarea prelucrarii</em> – poate fi exercitat in urmatoarele cazuri: este contestata exactitatea datelor pe o perioada care ne permite verificarea corectitudinii acestora, prelucrarea este ilegala, dar nu se doreste stergerea datelor ci doar restrictionarea acestora, in cazul in care SC CONTMIRTRANS GLOBAL SRL nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar le soliciti pentru apararea unui drept in instanta, daca te-ai opus prelucrarii pentru intervalul de timp cat se verifica daca drepturile legitime prevaleaza asupra drepturilor tale;</p> <p>-           <em>dreptul de a fi notificat in caz de incalcari privid securitatea datelor, de catre operator</em>;</p> <p>-           <em>dreptul de a va adresa justitiei.</em></p> <p>Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata, la S.C. Contmirtrans Global S.R.L., Reghin, Str. Rodnei, Nr.9, Sc.2, Ap.28. Daca unele din datele despre dumneavoastra sunt incorecte, va rugam sa ne informati cat mai curand posibil.</p> </body> </html>